Hoạt động mừng kỷ niệm 8/3 của Công đoàn trường MN Yên Sở