Đóng lại
 • Nguyễn Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - Tổ hành chính văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984305899
  • Email:
   congiola2110@gmail.com
 • Trần Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó - Tổ nuôi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   034 6334407
 • Trần Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng - Tổ nuôi dưỡng
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0904834238
  • Email:
   trannga2357@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hường A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối phó - khối Nhà trẻ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0936321509
  • Email:
   huongtoantd@gmail.com
 • Nguyễn Hồng Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng - Khối Nhà trẻ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0989246276
  • Email:
   honghanh08041978@gmail.com
 • Ng Thị Thu Hường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối phó - khối 3 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0358623161
  • Email:
   Huonghuyenhuong1@gmail.com
 • Nguyễn Thị Phương A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng - Khối 3 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984630446
  • Email:
   Nguyenphuong16389@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối phó - khối 4 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0379642382
  • Email:
   missthuy1986@gmail.com
 • Nguyễn Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng - Khối 4 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0963895609
  • Email:
   Dungmnys@gmail.com
 • Nguyễn Ngọc Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối phó - khối 5 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0398542977
  • Email:
   vietoanh1974@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hà A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Khối trưởng - Khối 5 tuổi
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   Nguyenha2511973@gmail.com
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 34
Hôm qua : 51
Tháng trước : 2.192